Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/10/2002

Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears

MEDI AMBIENT

Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 128 de 2002

Afectat per:

Correcció d'errades del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 136 de 2002

Decret 14/2005, d'11 de febrer, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'administració hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 029 de 2005

Decret 59/2010, de 23 d'abril, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 062 de 2010

Acord del Consell de Govern de dia 21 de maig de 2010 sobre correcció d'errades materials en les versions catalana i castellana del Decret 59/2010, de 23 d'abril, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 080 de 2010 

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears BOIB núm. 167 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document