Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/09/2000

Decret 122/2000, d'1 de setembre, pel qual es regulen les aportacions al fons de provisions tècniques de les societats de garanties recíproques i el suport als socis partícips per les Conselleries del Govern de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS \ ECONOMIA I EMPRESA

BOIB núm. 112, de 12 de setembre de 2000

Afectat per:

Decret 98/2002, de 19 de juliol, pel qual es modifica el Decret 122/2000, d'1 de setembre, pel qual es regulen les aportacions al fons de provisions tècniques de les societats de garanties recíproques i el suport als socis partícips per les conselleries del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 91, de 30 de juliol de 2002

Decret 68/2010, de 4 de juny, pel qual es modifica el Decret 122/2000, d'1 de setembre, pel qual es regulen les aportacions al fons de provisions tècniques de les societats de garantia recíproca i el suport als socis partícips per les conselleries del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 89, de 12 de juny de 2010

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document