Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/03/2015

Decret 12/2015, de 20 de març, sobre el traspàs al Consell Insular de Menorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística corresponents al Centre de Formació del Llatzeret de Maó

TRANFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS