Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/02/2005

Decret 12/2005, de 2 de febrer, pel qual es regula un règim transitori d'ajuts al transport aeri i marítim per als residents a les Illes Balears

TRANSPORTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 12/2005, de 2 de febrer, pel qual es regula un règim transitori d'ajuts al transport aeri i marítim per als residents a les Illes Balears BOIB núm. 20 de 2005

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015