Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/02/1999

Decret 12/1999, de 26 de febrer, sobre la prevenció i la gestió dels riscs que afecten el Patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears

PATRIMONI

Decret 12/1999, de 26 de febrer, sobre la prevenció i la gestió dels riscs que afecten el Patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 030 de 1999