Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/02/1995

Decret 12/1995, de 23 de febrer, pel qual s'adapten les retribucions del personal en situació de maternitat a la nova regulació continguda en la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 12/1995, de 23 de febrer, pel qual s'adapten les retribucions del personal en situació de maternitat a la nova regulació continguda en la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social BOCAIB núm. 028 de 1995