Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/1993

Decret 12/1993, d'11 de febrer, sobre membres de la Junta Superior d'Hisenda

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 12/1993, d'11 de febrer, sobre membres de la Junta Superior d'Hisenda BOCAIB núm. 025 de 1993