Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/02/1992

Decret 12/1992, de 13 de febrer, sobre terminis per a complir i adquirir facultats urbanístiques, previstes a la Llei 8/1990

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

Decret 12/1992, de 13 de febrer, sobre terminis per a complir i adquirir facultats urbanístiques, previstes a la Llei 8/1990 BOCAIB núm. 027 de 1992

Afectat per:

Decret 81/1994, de 30 de juny, pel qual es prorroguen els terminis per al compliment dels deures urbanístics establerts pel Decret 12/1992 BOCAIB núm. 86 Ext. de 1994

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015