Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/02/1991

Decret 12/1991, de 7 de febrer, relatiu a Societats de Garantia Recíproca

ECONOMIA I EMPRESA

Decret 12/1991, de 7 de febrer, relatiu a Societats de Garantia Recíproca BOCAIB núm. 032 de 1991

Afectat per:

Decret 134/1994, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el règim de suport del Govern Balear als socis partícips i al Fons de provisions tècniques de les Societats de Garantia Recíproca BOCAIB núm. 005 de 1995