Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/02/1986

Decret 12/1986, de 6 de febrer, pel qual es completa la delimitació provisional de la Zona de Salud del Coll d'En Rabassa establerta en el Decret 80/1985, de 19 de setembre

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 12/1986, de 6 de febrer, pel qual es completa la delimitació provisional de la Zona de Salud del Coll d'En Rabassa establerta en el Decret 80/1985, de 19 de setembre BOCAIB núm. 6 de 1986

Afectat per:

Decret 34/1987, de 21 de maig, d'ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 71 de 1987