Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/02/1985

Decret 12/1985, de 14 de febrer, de designació de l'Institut Balear d'Estadística, dependent de la Presidència, com a dipositari del secret estadístic

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 12/1985, de 14 de febrer, de designació de l'Institut Balear d'Estadística, dependent de la Presidència, com a dipositari del secret estadístic BOCAIB núm. 6 de 1985