Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/02/1984

Decret 12/1984, de 9 de febrer, de creació del Registre de Directors d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ESPORTS I LLEURE

Decret 12/1984, de 9 de febrer, de creació del Registre de Directors d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 4 de 1984

Afectat per:

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear BOCAIB núm. 35 de 1995