Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/01/2020

Decret 1/2020, de 17 de gener, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ