Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/01/2019

Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ