Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/01/2016

Decret 1/2016, de 8 de gener, de modificació del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 1/2016, de 8 de gener, de modificació del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 004 de 2016