Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/02/2012

Decret 1/2012, de 6 de febrer, del president de les Illes Balears, de nomenament dels representants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Junta Rectora i en la Comissió Executiva del Consorci Parc de les Estacions

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 1/2012, de 6 de febrer, del president de les Illes Balears, de nomenament dels representants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Junta Rectora i en la Comissió Executiva del Consorci Parc de les Estacions BOIB núm. 029 de 2012