Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/01/2012

Decret 1/2012, de 20 de gener, de modificació del Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se'n regula el funcionament

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 1/2012, de 20 de gener, de modificació del Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se'n regula el funcionament BOIB núm. 014 de 2012