Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/01/2011

Decret 1/2011, de 7 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l'exercici de 2011

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2011, de 7 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l'exercici de 2011 BOIB núm. 007 de 2011