Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/02/2011

Decret 1/2011, de 15 de febrer, del president de les Illes Balears, de declaració del cessament i subsegüent nomenament per proveir la vacant d'un membre del Consell Consultiu de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2011, de 15 de febrer, del president de les Illes Balears, de declaració del cessament i subsegüent nomenament per proveir la vacant d'un membre del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 025 de 2011