Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2006

Decret 1/2006, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Educació i Cultura

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2006, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Educació i Cultura BOIB núm. 013 de 2006