Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/01/2006

Decret 1/2006, de 13 de gener, sobre competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COOPERACIÓ

Decret 1/2006, de 13 de gener, sobre competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears BOIB núm. 010 de 2006

Afectat per:

Decret 134/2008, de 5 de desembre, de modificació del Decret 1/2006, de 13 de gener, sobre competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears BOIB Núm. 176 de 2008

Per a més informació podeu descarregar el següent document