Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/2004

Decret 1/2004, de 16 de gener, de modificació del Decret 44/2002, de 22 de març, de constitució de la societat anònima Infraestructures i Obres Portuàries, SA

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ PORTS

Decret 1/2004, de 16 de gener, de modificació del Decret 44/2002, de 22 de març, de constitució de la societat anònima Infraestructures i Obres Portuàries, SA BOIB núm. 013 de 2004

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015