Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/02/2003

Decret 1/2003, del President de les Illes Balears, de nomenament del Síndic Major de la sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 1/2003, del President de les Illes Balears, de nomenament del Síndic Major de la sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 020 de 2003