Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/01/2002

Decret 1/2002, de 10 de gener, del president de les Illes Balears, mitjançant el qual es modifica l'Ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació i Cultura

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2002, de 10 de gener, del president de les Illes Balears, mitjançant el qual es modifica l'Ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació i Cultura BOIB núm. 010 de 2002