Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/01/2000

Decret 1/2000, de 5 de gener, de reestructuració de l'agricultura ecològica a l'àmbit de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 1/2000, de 5 de gener, de reestructuració de l'agricultura ecològica a l'àmbit de les Illes Balears BOCAIB Núm. 007 de 2000

Afectat per:

Decret 153/2000, de 15 de desembre, pel qual es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica BOIB Núm. 155 de 2000