Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1996

Decret 1/1996, de 16 de gener, pel qual es crea la Comissió de la Commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Reco

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ PREMIS I HONORS

Decret 1/1996, de 16 de gener, pel qual es crea la Comissió de la Commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Reco BOCAIB núm. 14 de 1996

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015