Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/01/1995

Decret 1/1995, de 13 gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que se regula en l'article 16 de la Llei d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, dipòsit legal de llibres i esports

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

Decret 1/1995, de 13 gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que se regula en l'article 16 de la Llei d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, dipòsit legal de llibres i esports BOCAIB núm. 010 de 1995