Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/01/1993

Decret 1/1993, de 14 de gener, pel qual es modifica el Decret 63/1989, de 8 de juny, sobre funcionament de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOVENTUT

Decret 1/1993, de 14 de gener, pel qual es modifica el Decret 63/1989, de 8 de juny, sobre funcionament de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut BOCAIB núm. 015 de 1993

Afectat per:

Decret 152/1996, de 19 de juliol, de modificació del Decret 63/1989, de 6 de juny, de regulació del funcionament de l'Institut Balear de Servicios a la Joventut i del Decret 1/1993, de 14 de gener, que el modificava BOCAIB núm. 095 de 1996

Decret 205/1996, de 22 de novembre, pel qual es disposa la supressió de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut BOCAIB núm. 153 de 1996