Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/01/1986

Decret 1/1986, de 23 de gener, de retribucions provisionals del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 1986

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 1/1986, de 23 de gener, de retribucions provisionals del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 1986 BOCAIB núm. 4 de 1986