Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/01/1985

Decret 1/1985, de 10 de gener, de designació de vocals dins la Comissió Tècnica Interinsular, en representació del Govern de la Comunitat Autònoma

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 1/1985, de 10 de gener, de designació de vocals dins la Comissió Tècnica Interinsular, en representació del Govern de la Comunitat Autònoma BOCAIB núm. 3 de 1985