Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/01/1984

Decret 1/1984, de dia 12 de gener, pel qual es reestructura i s'adequa la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

Decret 1/1984, de dia 12 de gener, pel qual es reestructura i s'adequa la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 1 de 1984

Afectat per:

Decret 64/1988, de dia 7 de juliol, de modificació del Decret 1/1984, de dia 12 de gener, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 87 de 1988

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015