Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

19/10/2001

Decret 119/2001, de 19 d'octubre, d'implantació i regulació del sistema d'informació integrat per a la gestió economicofinancera de la comunitat autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 119/2001, de 19 d'octubre, d'implantació i regulació del sistema d'informació integrat per a la gestió economicofinancera de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 129 de 2001

Afectat per:

Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122 de 2004

Per a més informació podeu descarregar el següent document