Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/10/2001

Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció

SERVEIS SOCIALS

BOIB núm. 120, de 6 d'octubre de 2001

Afectat per:

Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020