Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/12/1990

Decret 114/1990, de 27 de desembre, regulador de les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE

AJUTS I SUBVENCIONS \ TREBALL

Decret 114/1990, de 27 de desembre, regulador de les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE BOCAIB núm. 9 de 1991

Afectat per:

Decret 63/1992, de 24 de setembre, pel qual es regulen les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE BOCAIB núm. 118 Ext. de 1992