Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/12/1990

Decret 113/1990, de 27 de desembre, d'aprovació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les empreses públiques de la C.A.I.B.

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 113/1990, de 27 de desembre, d'aprovació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les empreses públiques de la C.A.I.B. BOCAIB núm. 010 de 1991

Afectat per:

Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB BOCAIB núm. 155 de 1993