Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/12/1986

Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda

HABITATGE \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda BOCAIB núm. 009 de 1987

Afectat per:

Decret 66/1990, de 28 de juny, d'adaptació del Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda, a la Llei 3/1989, de 29 de març, d'Entitats Autònomes i Empreses Públiques i Vinculades de la CAIB BOCAIB núm. 084 de 1990

Decret 83/1994, de 30 de juny, de modificació del Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda, pel qual se n'actualitza la composició del Consell d'Administració BOCAIB núm. 86 Ext. de 1994

Decret 2/1997, de  10 de gener, de modificació del Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) BOCAIB núm. 016 de 1997

Decret 49/1998, de 24 d'abril, de refosa de la composició del Consell d'Administració de l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) BOCAIB núm. 060 de 1998

Decret 195/1999, de 3 de setembre, de composició del Consell d'Administració de l'Institut Balear de Vivenda (IBAVI) BOCAIB núm. 116 de 1999

Decret 220/1999, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 113/1996, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) BOCAIB núm. 131 de 1999

Decret 17/2000, d'11 de febrer, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOCAIB núm. 022 de 2000