Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2011

Decret 112/2011, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'organització i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 112/2011, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'organització i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears BOIB Núm. 194 de 2011