Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/09/2002

Decret 112/2002, de 30 d'agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se'n regulen l'organització i la gestió

DRET CIVIL \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 108, de 7 de setembre de 2002

Afectat per:

Decret 140/2002, de 13 de desembre, de modificació del Decret 112/2002, de 30 d'agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se'n regulen l'organització i la gestió BOIB núm. 151, de 17 de desembre de 2002

Decret 184/2003, de 21 de novembre, pel qual es modifica el Decret 112/2002, de 30 d'agost, pel qual es crea el registre de parelles estables i se'n regula l'organització i la gestió BOIB núm. 167, de 2 de desembre de 2003

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document