Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/06/1996

Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia turístic a les illes Balears

TURISME

Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia turístic a les illes Balears BOCAIB núm. 84 de 1996

Afectat per:

Decret 90/1997, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Decret 112/1996, de 21 de juny, que regula l'habilitació de guia turístic a les Illes Balears BOCAIB núm. 089 de 1997  

Decret 136/2000, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació dels guies turístics a les Illes Balears BOIB núm. 120 de 2000

Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2006, de correcció d'errades advertides a l'article 9.c del Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia turístic a les Illes Balears BOIB núm. 130 de 2006

Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears BOIB núm. 056 de 2015