Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/12/1990

Decret 112/1990, de 27 de desembre, designant la Conselleria d'Economia i Hisenda ens responsable i coordinador de diverses qüestions relacionades amb la Comunitat Econòmica Europea

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 112/1990, de 27 de desembre, designant la Conselleria d'Economia i Hisenda ens responsable i coordinador de diverses qüestions relacionades amb la Comunitat Econòmica Europea BOCAIB núm. 9 de 1991