Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/03/2020

Decret 11/2020, de 6 de març, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, aprovats pel Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA