Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/02/2014

Decret 11/2014, de 21 de febrer, de modificació del Decret 137/2007, de 9 de novembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estatutàries de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 11/2014, de 21 de febrer, de modificació del Decret 137/2007, de 9 de novembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estatutàries de les Illes Balears BOIB núm.026 de 2014