Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2008

Decret 11/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica el Decret 110/1997, d'1 d'agost, de constitució de l'entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 11/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica el Decret 110/1997, d'1 d'agost, de constitució de l'entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears BOIB Núm. 015 de 2008

Afectat per:

Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears BOIB núm. 043 de 2012