Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/01/2005

Decret 11/2005, de 28 de gener, pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears

EDUCACIÓ

Decret 11/2005, de 28 de gener, pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears BOIB núm. 026 de 2005

Afectat per:

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears BOIB núm. 092 de 2008