Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/01/2001

Decret 11/2001, de 26 de gener, pel qual es modifiquen determinats articles del decret 76/2000, de 5 de maig d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears

HABITATGE \ TERRITORI I URBANISME

Decret 11/2001, de 26 de gener, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 76/2000, de 5 de maig, d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears BOIB núm. 016 de 2001