Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Volver al listado de noticias

19/02/1999

Decret 11/1999, de 19 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió del Servei Balear de la Salut en matèria de formació continuada de les professions sanitàries

SALUT

Decret 11/1999, de 19 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió del Servei Balear de la Salut en matèria de formació continuada de les professions sanitàries BOCAIB núm. 027 de 1999

Afectat per:

Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 050 de 2000

Per a més informació podeu descarregar el següent document