Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/1993

Decret 11/1993, d'11 de febrer, pel qual s'aprova la creació de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport a la Modernització del Comerç

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 11/1993, d'11 de febrer, pel qual s'aprova la creació de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport a la Modernització del Comerç BOCAIB núm. 025 de 1993

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015