Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/02/1984

Decret 11/1984, de 9 de febrer, de creació de les Comissions del Patrimoni Històric-Artístic de Balears

PATRIMONI \ CULTURA

Decret 11/1984, de 9 de febrer, de creació de les Comissions del Patrimoni Històric-Artístic de Balears BOCAIB núm. 4 de 1984

Afectat per:

Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen les Comissions de Patrimoni Històrico-Artístic BOCAIB núm. 19 de 1986