Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/10/2005

Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques d'autoritzacions i concessions d'aigües subterrànies i d'execució i abandonament dels sondejos en l'àmbit de les Illes Balears

MEDI AMBIENT

Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques d'autoritzacions i concessions d'aigües subterrànies i d'execució i abandonament dels sondejos en l'àmbit de les Illes Balears BOIB núm. 163 de 2005

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de dia 2 de juny de 2006, de correcció d'errades del Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques d'autoritzacions i concessions d'aigües subterrànies i d'execució i abandonament dels sondejos en l'àmbit de les Illes Balears BOIB núm. 83 de 2006

 

Decret llei 2/2012 de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500) de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 091 de 2012

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document