Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/12/2004

Decret 108/2004, de 28 de desembre, pel qual se cessa el Sr. Fernando Villalobos Cabrera com a director executiu de l'Institut de Salut Laboral de les Illes Balears, i se'l nomena director general de la Direcció General de Salut Laboral

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 108/2004, de 28 de desembre, pel qual se cessa el Sr. Fernando Villalobos Cabrera com a director executiu de l’Institut de Salut Laboral de les Illes Balears, i se’l nomena director general de la Direcció General de Salut Laboral BOIB núm. 187 de 2004